Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 


Rekisterinpitäjä 

Nimi: 

Benalmadenan Suomalaiset ry 

Osoite: 

Avenida Gamonal 10 local 8 (Edificio Minerva) 
29630 Benalmádena Costa, Málaga España 
+34 952 441 712 

Muut yhteystiedot: 

www.benalmadenansuomalaiset.com 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Nimi: 
Sihteeri ja rahastonhoitaja 

Osoite: 
Avenida Gamonal 10 local 8 (Edificio Minerva) 
29630 Benalmádena Costa, Málaga España 
+34 952 441 712 

Rekisterin nimi 

Benalmadenan Suomalaiset ry jäsenrekisteri 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain (503/1989) määräämä velvoite ylläpitää jäsenluetteloa sekä jäsenmaksutietojen ja yhteystietojen ylläpito yhdistyksen toimintaa varten. 

Rekisterin käyttötarkoitus 

Rekisteröityjä ovat Benalmadenan Suomalaiset ry:n jäseniksi hyväksymät henkilöt.

Jäsenrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka jäseneksi hyväksytty on itse antanut yhdistyksen käytettäväksi. Jäsenrekisteriin kerätään seuraavat tiedot jäseneksi liittymisen yhteydessä: 

● etu- ja sukunimi 

● postiosoite 

● sähköpostiosoite jäsentiedotteiden lähettämistä ja muuta yhteydenpitoa varten 

● vapaaehtoiset tiedot: puhelinnumero 

Rekisterissä pidetään yllä myös seuraavia tietoja: 

● tiedot maksetuista jäsenmaksuista 

Sähköiseen henkilörekisteriin tallennettuja henkilötietoja säilytetään jäsenyyden keston ajan. Yhdistyksen arkistossa säilytetään tiedot hyväksytyistä jäsenistä. 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Tietoja kerätään suoraan jäseniksi hyväksytyiltä jäseneksi hakemisen yhteydessä. Jäsenillä on mahdollisuus päivittää tietonsa yhdistyksen sihteerin tai rahastonhoitajan yhteydenoton kautta. 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta kaupalliseen tarkoitukseen tai kolmansille osapuolille. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Henkilötiedot siirtyvät selaimen välityksellä SSL-protokollalla salatun tietoliikenneyhteyden avulla palvelinympäristöön, jossa yhdistyksen sivuja ylläpidetään. Palvelinympäristö on vartioidussa ympäristössä ja fyysinen sekä tekninen sisäänpääsy tarjotaan sinne ainoastaan luvan saaneille. 

Jäsenrekisterin käyttöoikeus on Benalmadenan Suomalaiset ry:n hallituksen nimeämällä toimihenkilöillä puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Näillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus. 

Rekisteri ei sisällä henkilörekisterilain 11 §:ssä mainittuja arkaluonteisia tietoja.

Tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle. 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tiedot korjaa rekisterin ylläpitäjä yhteistyössä virheellisen tiedon antaneen toimijan kanssa. 

Korjauspyyntö osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle.